Skip to main content

Synonyma

bhakta-haṁsa
oddaní, kteří jsou jako labutě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.274
haṁsa-cakravāka-gaṇa
přirovnáni k labutím a ptákům cakravākaŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.274
haṁsa-cakravāka hañā
staňte se labutěmi nebo ptáky cakravāky a — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.275
haṁsa-guhyena
slavnými modlitbami, které jsou známé pod názvem Haṁsa-guhyaŚrīmad-bhāgavatam 6.4.22
kala-haṁsa
labutě — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.12
s různými druhy labutí — Śrīmad-bhāgavatam 5.2.4
jako královské labutĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.53.51-55
haṁsa-śriyoḥ
krásné jako bílé labutě — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.38
haṁsa
labuť — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.25, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.18, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.24
plně pohroužený do transcendentálního poznání — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.43
labutí — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.20, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.64, Śrīmad-bhāgavatam 8.15.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.21, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.2
labutě — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.21, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.6, Śrīmad-bhāgavatam 8.2.14-19, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.178, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.43
Haṁsa — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.3-4, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.51
inkarnace labutě — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.40
labutĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.35.8-11
labutĕmi — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.9-13, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.1-6
ó labuti — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.24
svatými osobami vlastnícími poznání — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.51
v podobě labutě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.299
haṁsa-kulam
společnost velkých paramahaṁsů, oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.17
rāja-haṁsa
velké labutě — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.13
haṁsa-saṅgaḥ
ve společnosti haṁsů neboli osvobozených osob (které nemají nic společného s hmotnými činnostmi). — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.18
haṁsa-vāhanaḥ
Pán Brahmā, jehož přepravuje letadlo v podobě labutě. — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.15-16
haṁsa-vāham
jenž létá v letadle v podobě labutě — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.24
kusumbha-vaikaṅka-trikūṭa-śiśira-pataṅga-rucaka-niṣadha-śinīvāsa-kapila- śaṅkha-vaidūrya-jārudhi-haṁsa-ṛṣabha-nāga-kālañjara-nārada
jména hor — Śrīmad-bhāgavatam 5.16.26
haṁsa-yānena
na labuti, která ho nosí — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.9
haṁsa-śaraṇam
útočiště osvobozených duší — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.55
haṁsa-svarūpī
přijal svou vĕčnou podobu labutí inkarnace — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.17
parama-haṁsa
dokonalých svĕtců — Śrīmad-bhāgavatam 10.83.4
haṁsa-rūpeṇa
ve své podobĕ Haṁsy — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.19
v podobĕ Pána Haṁsy — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.3-4
manaḥ-haṁsa
moje mysli, jež jsi jako labuť — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.271
haṁsa-madhye
ve společnosti bílých labutí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.129
rāja-haṁsa-madhye
ve společnosti bílých labutí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.102