Skip to main content

Synonyma

hṛdi antaḥ sthaḥ
v srdci člověka — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.17
antaḥ-hṛdi
v hloubi srdce — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.16, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.27-28
antaḥ hṛdi
v srdci — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.7
hṛdi avedinaḥ
v srdci si pamatují velice málo. — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.21
hṛdi baddha-kāmaiḥ
se srdci plnými všemožných hmotných tužeb — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.12
bhakta-hṛdi-sthābhyām
na něž neustále myslí čistí oddaní, proto Pán stále sídlí v jejich srdcích — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.37-38
hṛdi
v srdci — Bg. 8.12, Bg. 13.18, Bg. 15.15, Śrīmad-bhāgavatam 1.1.2, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.48, Śrīmad-bhāgavatam 1.9.42, Śrīmad-bhāgavatam 1.10.30, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.27, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.44, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.20, Śrīmad-bhāgavatam 2.4.22, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.48, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.39, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.46, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.47, Śrīmad-bhāgavatam 3.19.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.24.34, Śrīmad-bhāgavatam 3.28.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.19, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.25, Śrīmad-bhāgavatam 4.6.6, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.42, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.77, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.4, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.19, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.37, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.55, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.38, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.6, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.35, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.32-33, Śrīmad-bhāgavatam 8.3.27, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.33, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.25-29, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.52, Śrīmad-bhāgavatam 9.3.31, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.37-38, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.48, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.39, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.43-45, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.34, Śrīmad-bhāgavatam 11.24.28, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.9, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.15, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.37, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.91, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.81, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.224, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.123, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.136, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.134, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.176, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.105, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.100, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.149, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.212
v mém srdci — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.16, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.49.27, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.27
na srdce — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.19, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.4-6
srdce — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.31.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.46
v jejich srdci. — Śrīmad-bhāgavatam 2.8.4
ze srdce — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.26
na srdce. — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.5
v srdci. — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.36, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.38
v hloubi srdce — Śrīmad-bhāgavatam 6.11.5
srdci — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.38
ve vědomí nebo v srdci — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.1
do srdce — Śrīmad-bhāgavatam 9.11.19, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.50, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.42, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.144
do svého srdce — Śrīmad-bhāgavatam 10.32.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.71.18, Śrīmad-bhāgavatam 12.9.31-32
srdcí — Śrīmad-bhāgavatam 10.32.14
srdcích — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.36
v jejich srdcích — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.16, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.22
ve svém srdci — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.22, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.11-13
ze svých srdcí — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.39
v srdcích — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.19, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.54, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.23, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.95-98
v mysli — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.9-10, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.32
když srdce — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.29
ve svých srdcích — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.31
své mysli — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.47
hṛdi-stham-sídlící v srdc
hṛdi-stham-sídlící v srdci — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.10
hṛdi-v srdc
hṛdi-v srdci — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.42
hṛdi kṛtvā
držel ve svém srdci — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.60
sva-hṛdi
ve svém srdci — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.25
v hloubi srdce — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.46
hṛdi sthitaḥ
pobývající v srdci — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.4
hṛdi-sthān
z hloubi svého srdce — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.3
hṛdi-spṛśaḥ
to, co se nachází v hloubi srdce — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.43
toho, který se dotkl jejich srdcí. — Śrīmad-bhāgavatam 10.25.33
drazí v hloubi srdce — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.25, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.137
hṛdi-stham
sídlící v srdci — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.28