Skip to main content

Synonyma

klidyamāna-antaḥ-hṛdayaḥ
obměkčený v hloubi srdce — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.2
nija-jana-anukampita-hṛdayaḥ
Jehož srdce je vždy plné milosti pro Jeho oddané — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.27
anukrośa-hṛdayaḥ
velice laskavého srdce — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.32
apahṛta-hṛdayaḥ
jehož vědomí je unesené — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.28
baddha-hṛdayaḥ
velice připoutaný — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.25
durmarṣa-hṛdayaḥ
tvrdého srdce — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.30
grasta-hṛdayaḥ
Mé srdce je ovládáno — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.63
gṛhīta-hṛdayaḥ
Jeho srdce bylo přitahováno — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.2
hṛdayaḥ
v srdci — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.27
srdce — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.9, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.157
jeho srdce — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.34, Śrīmad-bhāgavatam 3.30.6, Śrīmad-bhāgavatam 3.30.19, Śrīmad-bhāgavatam 3.30.21, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.11, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.21-24, Śrīmad-bhāgavatam 10.71.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.5, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.58
jehož srdce — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.13, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.52, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.20
v hloubi svého srdce — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.3
Jeho srdce — Śrīmad-bhāgavatam 11.9.28
karṇa-mūla-hṛdayaḥ
jehož uši a srdce. — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.11
ākula-hṛdayaḥ
jehož srdce je uchvácené — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.28
vitrasta-hṛdayaḥ
s obavami v srdci — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.29
pūrṇa-hṛdayaḥ
plně uspokojený — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.348