Skip to main content

Synonyma

hṛṣṭa-romā
s chlupy zježenými nesmírnou extází — Bg. 11.14

Filter by hierarchy