Skip to main content

Synonyma

hṛṣīkeśam
Pánu Kṛṣṇovi — Bg. 1.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.37
ke Kṛṣṇovi, vládci smyslů — Bg. 2.9
Pána smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.11, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.22-23, Śrīmad-bhāgavatam 10.56.37
Pánu Nṛsiṁhadevovi — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.1
Nejvyšší Osobnost Božství, Pána všech smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.38
Nejvyšší Osobnost Božství, vládce všeho — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.24
Pána Kṛṣṇu, vládce smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 10.28.4
Nejvyššího Pána Hṛṣīkeśu — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.13
Pána Kṛṣṇu, vládce smyslů všech bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 10.63.24
k Pánu Kṛṣṇovi — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.24
Pána Kṛṣṇu — Śrīmad-bhāgavatam 10.74.26