Skip to main content

Synonyma

hīna-artha-adhika-sādhake
jenž udílíš větší požehnání tomu, kdo je pokleslý a nemá žádné dobré vlastnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.29
aiśvarya-jñāna-hīna
prostá úcty — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.193
bez znalosti majestátu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.41
vāñchā-antara-hīna
nemá jinou touhu než sloužit Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.182
hīna-artha
bohatství podmíněných duší, které jsou chudé na duchovní poznání — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.1
ati-hīna-jñāne
myslí si, že jsem ubohý — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.24
ati-hīna
velmi nízké — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.69
avidyā-hīna
bez nevědomosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.147
bhakti-hīna
neoddaní — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.276
hīna-buddhi
považování za podřadnější — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.114
hīna chāra
nanejvýš zavržený a odporný — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.67
dhana-vidyā-hīna
bez bohatství a vzdělání. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.22
duḥkha-hīna
nepodléhající strastiplným hmotným podmínkám — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.182
dīna-hīna
ubohé pokleslé duše — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.30
největší ubožák — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.151
dīna-hīna jane
všem chudákům — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.44
gandha-hīna
beze stop — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.96
kāma-gandha-hīna
bez jediné stopy po chtíči. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.197
bez sebemenšího pachu chtíče — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.209
bez nádechu hmotného chtíče — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.39
mamatā-gandha-hīna
ani trocha důvěrnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.218
granthi-hīna
bez uzlu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.16
hīna
zbavený — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.39-40
nízký — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.18
nebo níže postaveného — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.21-22
bez — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.62, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.224
nižší — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.1, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.263-264
bez. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.179
zastavené — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.108
za nižší. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.262
bez dobrých vlastností — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.78
zavržený — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.128
hīna-sampradāya
náležící k nižší duchovní škole — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.64
hīna-ācāra
nízké chování — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.70
hīna kari
za nejnižšího — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.26
vidhi-hīna
bez následování jakýchkoliv usměrňujících zásad — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.147
rāga-hīna
ti, kdo postrádají spontánní pouto ke Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.109
hīna-jāti
v nízké rodině — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.27
hīna-karme
v nízkých činnostech — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.27
tanu-hīna
bez těla — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.22