Skip to main content

Synonyma

mahā-aṭṭa-hāsam
hrozivý smích — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.18
hlasitý a hrůzostrašný smích — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.14
aṭṭa-hāsam
hlasitý smích — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.28
cāru-hāsam
a krásný úsmĕv — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.42
ūḍha-hāsam
přemožený smíchem — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.25
hāsam
usmívající se — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.44
úsměv — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.154
s úsmĕvem. — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.22
sa-vilāsa- hāsam
s radostnými úsměvy — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.65
sa-vrīḍa-hāsam
se stydlivým úsměvem — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.17
sa-vilāsa-hāsam
požitkářský úsměv — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.123