Skip to main content

Synonyma

avyabhicāri-sat-guṇam
beze změny vlastností — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.19
bahu-guṇam
s mnoha bohatými chutĕmi a vůnĕmi — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.19
chutnĕ připravené — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.27
různých chutí — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.39
dvi-guṇam
dvakrát tolik — Śrīmad-bhāgavatam 4.10.10
gandha-guṇam
vlastnost vůnĕ, kterou lze vnímat — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.14
tri-guṇam
kombinace tří kvalit — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.10
tři kvality hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.14
tři kvality přírody — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.174
sattva-guṇam
kvalita dobra — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.21
čistou kvalita dobra — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.23
sa-guṇam
s duchovními vlastnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.12-15
hmotné kvality přírody — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.34
hmotnými kvalitami přírody — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.4
guṇam
vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.19, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.29
vlastnosti (jako je vůně a barva) — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.34
štěstí — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.11
hmotné vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.6
provaz — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.28
dobré či zbožné vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.1
schopnost vnímat (dotek) — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.15-19
vlastnost — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.15-19
tri- guṇam
tvořený třemi kvalitami hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.22
mahā-guṇam
vynikající. — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.13-15
ātma-guṇam
svou sílu — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.19
a Jeho vnější energii — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.30
hṛta-guṇam
zbaven vnímatelnosti — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.14
śata-guṇam
stokrát — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.211
paḍicchanda-guṇam
kvalitu umělecké malby — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.144