Skip to main content

Synonyma

śīla-audārya-guṇaiḥ
s transcendentálními vlastnostmi, jež vytvářejí dobrý charakter a velkodušnost — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.41
avyabhicāri- sat-guṇaiḥ
se zvláštními transcendentálními vlastnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.23
ātma-dyota-guṇaiḥ channa-mahimne
Tobě, jehož sláva je zakryta osobní energií — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.33
guṇaiḥ
vlastnostmi. — Bg. 3.5, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.10
kvalitami — Bg. 3.27, Bg. 14.22-25, Śrīmad-bhāgavatam 1.3.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.48.21, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.55
kvalitami hmotné přírody — Bg. 13.24, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.31, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.24
kvalit hmotné přírody. — Bg. 18.40
podle kvalit hmotné přírody. — Bg. 18.41
kvalitami hmoty — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.6
hmotnými kvalitami — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.16, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.12, Śrīmad-bhāgavatam 11.10.10
vlastnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.38, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.20, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.17, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.47, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.42, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.8, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.55, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.26.22, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.26
podle kvalit — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.6
vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.35, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.58
s vlastnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.11, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.19
od vlivu kvalit. — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.1
třemi kvalitami — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.5, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.6
takovými vlastnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.17
kvalit přírody — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.14
příslušnými vlastnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.33
působením kvalit přírody. — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.16
svými vlastnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.12
dobrými vlastnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.12, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.76
s kvalitami hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.15-17
třemi kvalitami hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.53
transcendentálními vlastnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 6.19.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.12
různými kvalitami — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.41
s transcendentálními vlastnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.30
s duchovními vlastnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.36
prostřednictvím hmotných kvalit — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.40
spolu s hmotnými činnostmi řízenými hmotnými kvalitami — Śrīmad-bhāgavatam 7.12.29-30
projevováním transcendentálních vlastností — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.12
kvalitami hmotné přírody. — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.6
svými vlastnostmi. — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.29
oplývající vznešenými vlastnostmi. — Śrīmad-bhāgavatam 9.14.2
působením hmotných kvalit. — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.19
prostřednictvím kvalit přírody — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.49
díky transcendentálním vlastnostem — Śrīmad-bhāgavatam 10.18.3
za použití kvalit — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.40
dobrých vlastností — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.16
působením kvalit — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.24