Skip to main content

Synonyma

prakāśita-akhila-guṇaḥ
mající projevené veškeré transcendentální vlastnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.400
vidhā-aneka-guṇaḥ
obdařený různými dobrými vlastnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.25
ittham-bhūta-guṇaḥ-śabdera
slova ittham-bhūta-guṇaḥŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.35
brahma-guṇaḥ
kvalita Absolutní Pravdy — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.32
tat-dvi-guṇaḥ
dvakrát tolik — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.13
dvi-guṇaḥ
dvakrát tak velký — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.18
guṇaḥ
vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.10, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.25, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.34
vlastnost — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.26-29, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.11, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.28
kvality přírody — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.42, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.83
předměty smyslového vnímání — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.23
vlastnost. — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.70.35
mimořádná hodnota — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.10
předmět smyslového vnímání — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.24
dokonalostí — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.12
jehož vlastnictví inteligence — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.22
transcendentální vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.51
hmotná kvalita — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.22-24
tři kvality — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.25
má vlastnosti. — Śrīmad-bhāgavatam 8.14.9
vlastnost či inteligence. — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.35
jehož transcendentální vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.29
tři kvality přírody — Śrīmad-bhāgavatam 11.10.31
ctnost. — Śrīmad-bhāgavatam 11.16.10
skutečná dobrá vlastnost — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.40-45
zbožnost — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.26, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.2, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.16, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.16
stává se dobrou vlastností — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.17
kvalita. — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.11
ctnost — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.25
dobrá vlastnost — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.51, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.344
jenž má transcendentální vlastnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.186, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.159
který má transcendentální vlastnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.140
kvalit přírody — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.267
uru-guṇaḥ
velice mocné — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.31
mahat-guṇaḥ
dobré vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.1
rajaḥ-guṇaḥ
hmotná kvalita vášně — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.35
pod vlivem kvality vášně — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.8
tat-guṇaḥ
vlastnosti ve spojení s hmotou — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.27
parityakta-guṇaḥ
ten, kdo se vymanil z kvalit hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.10
sa-guṇaḥ
v hmotném světě — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.34-36
hmotná příroda se svými třemi kvalitami — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.48