Skip to main content

Synonyma

bahu-guṇāḥ
velice užitečné — Śrīmad-bhāgavatam 3.3.26
guṇāḥ
smysly — Bg. 3.28
kvality — Bg. 14.5, Bg. 14.22-25, Śrīmad-bhāgavatam 1.2.23, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.15, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.11, Śrīmad-bhāgavatam 11.24.5, Śrīmad-bhāgavatam 11.25.12
hmotné kvality. — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.19
kvality přírody — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.32, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.2, Śrīmad-bhāgavatam 11.25.32
kvality hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.13, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.1, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.26
vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.47, Śrīmad-bhāgavatam 9.15.17-19, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.40, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.210, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.147, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.79-81, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.87-91, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.87-91, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.273, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.21
se všemi těmito vlastnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.1-2
a další dobré vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 6.11.20
dobré vlastnosti, jako je zámožnost. — Śrīmad-bhāgavatam 6.13.11
tři kvality hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.49
transcendentální vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.6, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.76, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.84-85
(nežádoucí) vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.16
hmotné smysly — Śrīmad-bhāgavatam 11.10.31
smyslové objekty — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.17, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.25, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.25
a hmotné smyslové objekty — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.26
dobré vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.40-45
zbožnost a hřích — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.36
tyto kvality — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.12
takzvané dobré vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 11.26.18
základní kvality přírody — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.15-19
tyto vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.15-19
vlastnosti. — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.20
guṇāḥ trayaḥ
jsou tři kvality — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.18
tři hmotné kvality (sattva, rajas a tamas) — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.37-39
mahā-guṇāḥ
velké vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.26-30
transcendentální vlastnosti. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.67
sarva-guṇāḥ
plně kvalifikovaní — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.43
yoga-guṇāḥ
osm mystických dokonalostí — Śrīmad-bhāgavatam 8.17.10
mahat-guṇāḥ
dobré vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.12
vznešené transcendentální vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.34
vznešené vlastnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.58, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.76
tat-guṇāḥ
kvality hmotné energie — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.22
prakṛti-guṇāḥ
kvality hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 5.25.9
pañca-guṇāḥ
pět vlastností — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.78