Skip to main content

Synonyma

ajuṣṭa-grāmya-viṣayau
mít pohlavní styk a zplodit dítě, jako jsem Já — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.39
grāmya-buddhīnām
kdo jsou posedlí dočasným hmotným vědomím — Śrīmad-bhāgavatam 6.15.11
grāmya
světských — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.12
tradiční — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.3
hmotné — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.55
hmotné připoutanosti — Śrīmad-bhāgavatam 6.11.21
pojednávající o smyslovém požitku — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.17
obyčejného smyslového požitku — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.39
grāmya-sukha-icchayā
touhou po hmotném štěstí — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.22
grāmya-upabhogena
hmotným smyslovým požitkem — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.2
grāmya-karmaṇā
kvůli hmotným činnostem pro smyslový požitek — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.31
grāmya-kathā-vighātaḥ
díky němuž neexistuje příležitost hovořit o světských věcech — Śrīmad-bhāgavatam 5.12.13
grāmya-vaidagdhyayā
zběhlý v plnění hmotných tužeb — Śrīmad-bhāgavatam 5.2.17
grāmya-īhā-uparamaḥ
neúčastnění se takzvaných lidumilných činností — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.8-12
grāmya-vat
jako nĕjaký vesničan — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.19
grāmya-sukhe
ve smyslovém požitku — Śrīmad-bhāgavatam 6.11.5
grāmya-paśoḥ
zvířete, jako je prase nebo pes — Śrīmad-bhāgavatam 6.15.16
grāmya-kavira
básníka, který píše poezii o mužích a ženách — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.107
grāmya-kathā
běžné řeči obyčejných lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.236
grāmya-vyavahāre
v běžném jednání — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.100
saba grāmya-lokera
všech lidí z vesnice — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.6
grāmya-vārtā
ze světských témat — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.179
obyčejné řeči — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.120
obyčejné zprávy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.236
obyčejná témata — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.132