Skip to main content

Synonyma

caitanya-gosāñira līlā
zábavy Pána Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.110
caitanya-gosāñira
Pána Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.120, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.161
Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.256, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.267
Śrī Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.261
cāri gosāñira
čtyř gosāñích neboli duchovních mistrů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.34
dui gosāñira
Pána Caitanyi Mahāprabhua a Pána Nityānandy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.78
vīrabhadra-gosāñira
Śrī Vīrabhadry Gosāñiho — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.12
ācārya-gosāñira
Advaity Ācāryi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.148, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.68, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.159
Ācāryi Gosāñiho — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.70
Śrī Advaity Ācāryi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.143
paṇḍita-gosāñira
Gadādhara Paṇḍita — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.59
Paṇḍita Gosāñiho (Gadādhara Paṇḍita) — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.68
kāśīśvara gosāñira
Kāśīśvary Gosvāmīho — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.66
gosāñira
mistra — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.273
Pána Nityānandy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.161
Pána — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.113, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.12
nejvyššího duchovního mistra — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.4
duchovní mistr — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.167
duchovního mistra — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.77, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.80
Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.109, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.138, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.12
Pána Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.175, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.50, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.123
Pánovu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.41
se Śrī Mādhavendrou Purīm — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.289
Śrī Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.35, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.121, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.306
Sanātany Gosvāmīho — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.38
śrī-rūpa-gosāñira
Śrī Rūpy Gosvāmīho — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.274
Śrīly Rūpy Gosvāmīho — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.157
ācārya gosāñira
Advaity Ācāryi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.36
gosāñira sthāne
za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.110
na místo, kde bydlel Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.114
sva-rūpa-gosāñira mata
názor Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.93
gosāñira saṅgī
společníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.53
gosāñira ṭhāñi
před Śrī Caitanyou Mahāprabhuem — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.11
paṇḍita-gosāñira ṭhāñi
ke Gadādharovi Paṇḍitovi Gosāñimu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.90
nityānanda-gosāñira pāśa
k Nityānandovi Gosāñimu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.42
gosāñira ṭhāṅi
za Caitanyou Mahāprabhuem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.88
rūpa-gosāñira sabhāya
ve společnosti Rūpy, Sanātany a dalších vaiṣṇavů — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.126
gosāñira saṅge
s Pánem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.226
se Sanātanou Gosvāmīm — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.33
svarūpa-gosāñira
Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.163, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.33

Filter by hierarchy