Skip to main content

Synonyma

akiñcana-gocaraḥ
v dosahu čistých oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 6.11.23
avidhi-gocaraḥ
mimo rámec usmĕrňujících pravidel. — Śrīmad-bhāgavatam 11.18.28
gocaraḥ-v dosah
gocaraḥ-v dosahu — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.41
dṛṣṭi-gocaraḥ
rozhled — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.28
śabda-gocaraḥ
ten, kterého je možné pochopit pomocí transcendentální zvukové vibrace — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.11
chápaná prostřednictvím védské literatury — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.15
vana-gocaraḥ
obojživelné — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.2
chodil do lesa — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.40
gocaraḥ
přístupný — Śrīmad-bhāgavatam 10.86.32
v dosahu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.27, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.83
gīḥ-gocaraḥ
téma k popisování. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.181