Skip to main content

Synonyma

abhyantare gelā
odešel do svého pokoje — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.121
bhāsi' gelā
byl zaplavený. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.301
bhāṅgi' gelā
rozbilo se — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.110
cali' gelā
pokračoval. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.43
chāḍi' gelā
opustil — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.48
daraśane gelā
šel zhlédnout Pána Jagannātha. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.79
gauḍe gelā
šel do Bengálska — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.26
vrátili se do Bengálska — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.248
gelā
odešel — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.172, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.59, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.156, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.72, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.23, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.54, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.55-56, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.62, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.181, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.71, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.147, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.114, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.327, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.61, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.64, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.209, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.127, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.137, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.205, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.96, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.11
šel — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.58, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.272, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.98, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.99, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.283, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.21, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.132, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.169, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.87, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.142-143, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.24, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.29, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.216, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.84, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.108, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.113, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.17, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.71, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.73, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.167, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.218, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.317, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.350, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.64, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.78, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.63, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.154, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.193, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.213, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.81, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.151, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.205, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.206, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.207, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.239, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.258, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.271, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.295, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.211, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.271, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.86, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.55, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.67, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.243, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.17, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.72, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.72, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.84, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.62, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.265, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.89, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.134, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.3, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.177, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.89, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.90, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.52, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.89, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.24, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.26, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.36, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.97, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.88, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.83, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.33, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.34, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.35, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.36, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.36, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.89
se přemístilo — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.85
vrátila se — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.25, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.233
se vrátili — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.70
šla — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.72, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.128, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.112, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.234, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.123
se vrátil — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.91
odešel. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.246, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.80
se odebrali — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.105
vrátili se — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.120, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.113, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.77
dorazili. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.139
odešly — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.289, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.92
šli zpátky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.226
vydal se do — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.239
šel zpátky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.245
šel. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.249, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.66, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.246, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.288
vešel — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.282
přišel k — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.284
přišel — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.39, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.120, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.36, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.71
šli — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.64, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.35, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.41, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.234, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.85, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.197, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.211, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.209, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.102, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.137, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.153-154, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.93, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.94, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.15
vstoupil — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.150, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.223
vydal se — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.108
došli — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.12
odešli. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.55, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.234, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.146
přišel. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.3
odešli — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.242, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.145
odešlo. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.27
vrátil se — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.227, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.58
šel do svého domu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.204
Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.206
navštívil — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.193
vrátilo se. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.39

Filter by hierarchy