Skip to main content

Synonyma

gauḍa-deśa
v Bengálsku — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.121
území známé jako Gaudadéš neboli Bengálsko — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.24
zemi známou jako Bengálsko — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.91
lidé ze všech provincií Bengálska. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.20
gauḍa-deśa-vāsī
obyvatelé Bengálska — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.128
gauḍa-deśa-pathe
na cestě Bengálskem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.255
gauḍa-deśa diyā
přes Bengálsko — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.256
cestou přes Bengálsko — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.241
gauḍa-deśe
v gaudské zemi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.85-86
do Bengálska — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.165, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.24, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.68, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.71, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.75, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.39, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.187, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.72, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.8, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.113, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.32
do Bengálska — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.109
v Bengálsku — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.90, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.7, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.9, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.38
do Bengálska. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.77
gauḍa-deśe āilā
přišli do Bengálska, známého jako Gaudadéš — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.37
yāha gauḍa-deśe
jdi do Gaudadéše (Bengálska) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.42
gauḍa-deśe yāite
vrátit se do Bengálska — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.65
gauḍa-deśera
z Bengálska — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.8, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.157
gauḍa-deśera loka
lidi v Bengálsku — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.17
gauḍa-deśera sannyāsī
sannyāsī z Bengálska — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.116
gauḍa-patha diyā
cestou přes Bengálsko — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.90
gauḍa-udaye
na východním obzoru Gaudy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.2, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.2
gauḍa- udaye
na východním obzoru Gaudy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.84
gauḍa ha-ite
z Bengálska — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.131, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.103, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.107, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.116
gauḍa-īśvara
král Bengálska — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.168
naváb Bengálska — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.27
vládce Bengálska — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.26
gauḍa-nikaṭa
do Bengálska — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.212
gauḍa-rāja
král Bengálska. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.222
gauḍa
v Bengálsku — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.12
Bengálsko — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.36, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.52
do Bengálska — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.19
ti, kdo táhnou vůz — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.27
pomocníci zvaní gauḍové, kteří vůz táhnou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.47
gauḍovéŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.48
gauḍa-pathe
cestou přes Bengálsko — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.221
gauḍa haite
z Bengálska — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.98, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.64, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.67, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.70, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.232, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.118
gauḍa-indrasya
vládce Gaudadéše (Bengálska) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.348
gauḍa-ghare
do domu mlékaře — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.25
gauḍa-udyānam
na zahradu známou jako Gaudadéš — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.1

Filter by hierarchy