Skip to main content

Synonyma

tat-antara-gataḥ
nyní se dostal do konfliktu se zábavou Kṛṣṇy, jenž hodoval se svými přáteli pasáčky — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.15
antaḥ-gataḥ
vnitřní — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.13
pronikl do — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.43
je vždy přítomný v srdci — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.39
který, když vstoupil — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.142
který vstoupil — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.115
gataḥ api
i když je povýšený. — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.41
deha-gataḥ api
i když se zjevuje jako lidská bytost — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.12
arvāk-gataḥ
přestože vešel dovnitř — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.19
samadhi-gataḥ asmi-meditací jsem dospěl k tranz
samadhi-gataḥ asmi-meditací jsem dospěl k tranzu — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.42
astam gataḥ
když zapadlo — Śrīmad-bhāgavatam 10.80.37
aṇḍa-madhya-gataḥ
umístěné ve středu vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.43
brahmāvarta-gataḥ
když dospěl na místo známé jako Brahmāvarta (podle některých se jedná o Barmu a podle jiných o místo poblíž Kanpuru v Uttarpradéši) — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.19
kāla-cakra-gataḥ
umístěný na kole času — Śrīmad-bhāgavatam 5.22.5
darśanam gataḥ
stal ses viditelným. — Śrīmad-bhāgavatam 10.86.31
deha-gataḥ
sídlící v hloubi srdce — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.34
v těle — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.43
madhyam-dina-gataḥ
v zenitu — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.6
sarva-gataḥ
všudypřítomná — Bg. 2.24
jenž sídlí v srdci každého — Śrīmad-bhāgavatam 8.1.18
gataḥ
navrácen. — Bg. 11.51
odešlo. — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.23
odešel. — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.320, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.49
odešlo — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.36
tam umístěný — Śrīmad-bhāgavatam 1.12.7
odešel — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.33, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.28, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.47, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.55, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.16, Śrīmad-bhāgavatam 6.13.17, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.42, Śrīmad-bhāgavatam 9.3.36, Śrīmad-bhāgavatam 9.15.8, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.12-13, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.66, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.10.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.5, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.64-65
odešli. — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.51
šel. — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.44
odejít k. — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.21
procházením — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.24
dosažené — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.31
dosáhl. — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.3-4, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.5, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.43, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.20, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.34, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.4
utrpěl — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.3
odešlý — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.17
jde. — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.43
sídlí — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.46
dosáhli — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.46
odešlý. — Śrīmad-bhāgavatam 3.30.17
dostane se do. — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.24
vypravil se. — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.1