Skip to main content

Synonyma

vṛtra-gadā-abhimṛṣṭaḥ
udeřený kyjem ve Vṛtrāsurově ruce — Śrīmad-bhāgavatam 6.11.11
śaṅkha-gadā-abja-cakraḥ
ozdobenými lasturou, kyjem, lotosem a diskem — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.1
gadā-bhṛtaḥ
Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.13
Pána Viṣṇua, který nosí kyj — Śrīmad-bhāgavatam 4.15.9-10
Pána Kṛṣṇy s taktovkou v ruce — Śrīmad-bhāgavatam 10.33.10
Kṛṣṇy, jenž nosí kyj — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.55-56
gadā-bhṛtā
Osobnost Božství. — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.10
Nejvyšší Pán, který nosí kyj. — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.28-29
Nejvyšší Osobností Božství — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.9
Osobností Božství. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.63, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.12
díky Pánu Viṣṇuovi, jenž nosí kyj. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.57
śaṅkha-cakra-gadā-padma
lastury, disku, kyje a lotosu — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.30
śaṅkha-cakra-gadā-dharā
a držící zbraně Viṣṇua (lasturu, disk a kyj) — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.10-11
śaṅkha-cakra-gadā-rājīva-pāṇa-yaḥ
držící v rukách lasturu, disk, kyj a lotosový květ — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.47-48
śaṅkha-cakra-gadā-dharaḥ
nesoucí transcendentální zbraně: lasturu, disk a kyj. — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.28
držící lasturu, disk, kyj a lotosový květ. — Śrīmad-bhāgavatam 8.17.4
gadā-dharam
a s kyjem v ruce — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.8
držící kyj — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.156
gadā-dharaḥ
Pán Nṛsiṁhadeva, jenž také třímá v ruce kyj — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.25
gadā
kyjem — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.13-14, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.12-14, Śrīmad-bhāgavatam 10.73.1-6, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.9, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.46, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.36-42, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.38-41
od kyjů — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.19
kyj — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.10, Śrīmad-bhāgavatam 3.28.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.6.1-2, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.20, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.47-48, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.34-36, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.35-39, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.55.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.1-2, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.27-28, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.92, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.94, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.224, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.224, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.225, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.225, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.227, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.227, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.228, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.228, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.229, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.229, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.230, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.230, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.231, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.231, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.232, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.232, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.233, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.233, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.234, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.234, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.235, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.235, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.236, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.236, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.238, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.238
kyje — Śrīmad-bhāgavatam 4.10.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.8
kyji — Śrīmad-bhāgavatam 8.10.36, Śrīmad-bhāgavatam 9.10.20
s kyji — Śrīmad-bhāgavatam 9.15.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.79.25
a kyj — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.51-52
a kyje — Śrīmad-bhāgavatam 10.56.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.59.25
svým kyjem — Śrīmad-bhāgavatam 10.66.17
Jeho kyj — Śrīmad-bhāgavatam 11.27.27
gadā-pāṇiḥ
s mocným kyjem v ruce — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.15
s kyjem v ruce — Śrīmad-bhāgavatam 3.17.20, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.27
gadā-pāṇim
ruka s kyjem — Śrīmad-bhāgavatam 1.12.9
s kyjem v ruce — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.10
gadā-vegam
úderu kyje — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.15
gadā-ādibhiḥ
kyjem a dalšími symboly — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.3
kyje a dalších symbolů — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.7
gadā-ādayaḥ
synů v čele s Gadou — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.52
gadā-āyudhaḥ
ozbrojen svou zbraní, kyjem — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.23
gadā- āyudhaḥ
nesoucí svůj kyj. — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.5
viṣṇu-gadā
kyj Pána Viṣṇua — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.31