Skip to main content

Synonyma

abhaktera gaṇe
mezi neoddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.99
aiśvarya-jñāni-gaṇe
učenci znalí Kṛṣṇova majestátu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.229
aparādhi-gaṇe
rouhače — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.209
tāṅra aṁśa-gaṇe
všechny Jeho nedílné části. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.88
bhakta-gaṇe
svým oddaným. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.45
oddaným — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.237, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.72, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.242, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.147, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.217, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.206, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.82, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.158, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.125, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.40, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.121
všechny oddané — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.121, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.39, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.71, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.73
všichni oddaní. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.125, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.34, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.38
všichni oddaní — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.218, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.135, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.21
všem oddaným. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.234
všem oddaným — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.270, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.91, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.255, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.72
své přímé žáky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.81
čistým oddaným — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.84
oddané — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.170, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.206, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.276, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.22, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.146
oddaným. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.167, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.92
oddané. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.254, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.79
a oddané — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.70
podobné oddané — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.379
oddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.211
svým oddaným — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.92
oddaní — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.96
oddaní. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.79
se všemi oddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.16
kṛṣṇa-bhakta-gaṇe
čistí oddaní Pána Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.99
saba bhakta-gaṇe
všechny oddané — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.231
všichni ostatní oddaní. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.137
mezi všemi oddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.144
všem oddaným — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.134
puchilā bhakta-gaṇe
zeptal se oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.150
nija bhakta-gaṇe
oddaní Śrī Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.107
lañā bhakta-gaṇe
se všemi oddanými. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.103
beroucí všechny oddané. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.32
bhakta-gaṇe kahe
Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl svým oddaným — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.119
bhakta-gaṇe khāoyāilā
nakrmil oddané. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.53
uḍiyā-bhakta-gaṇe
oddané z Urísy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.97
nija-bhakta-gaṇe
osobním společníkům — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.199
své společníky. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.224
āra bhakta-gaṇe
další oddané — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.72
a ostatním oddaným. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.13
bhaṭṭathāri-gaṇe
Bhaṭṭathārijům — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.229