Skip to main content

Synonyma

advaita-gṛhe
v domě Advaity Ācāryi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.199, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.205, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.218
antaḥ-gṛhe
soukromé části paláce — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.3-6
anya gṛhe
do jiné místnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.56
gṛhe api
dokonce i doma — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.67
asura-gṛhe
v paláci démonů — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.19
atreḥ gṛhe
v domě Atriho — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.16
balarāma-ācārya-gṛhe
v domě Balarāmy Ācāryi — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.168
bhakta-gṛhe
v domě oddaného — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.124
eka eka bhakta-gṛhe
v domě jednoho oddaného za druhým — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.15
bhaṭṭa-gṛhe
v domě Veṅkaṭy Bhaṭṭy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.108
v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.298
bhaṭṭācāryera gṛhe
v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.202
candraśekhara-gṛhe
v domě Candraśekhara Vaidyi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.152-154
mādhava-dāsa-gṛhe
v domě Mādhavy dāse — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.208
tīrtha-gṛhe gati
navštěvování chrámů a poutních míst. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.122
gopa-gṛhe
v domě pastevce krav — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.111
gṛhe
doma — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.37, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.1, Śrīmad-bhāgavatam 4.26.15, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.1, Śrīmad-bhāgavatam 5.2.20, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.40, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.40, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.53, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.7, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.15, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.51
v jeho domě — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.3
v rodinném životě. — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.42
doma. — Śrīmad-bhāgavatam 3.30.14
dům — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.6
ke svému domovu — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.6
k rodinnému životu — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.13, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.28
po domě. — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.44
v domě — Śrīmad-bhāgavatam 8.13.23, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.20-21, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.25, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.34, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.25
uvěznil doma — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.65-66
v tomto domě — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.21
do domu — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.22, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.94, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.78, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.210
v domĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.39-40, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.12-13, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.70
komnatách — Śrīmad-bhāgavatam 10.62.22
v paláci — Śrīmad-bhāgavatam 10.62.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.29
paláci — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.23
rodinném životĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.29-30
v domovĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.69
ve svém domovĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.43
tat-gṛhe
v jeho domě — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.34
me gṛhe
v mém domě — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.30
tādṛśe gṛhe
k takovému domovu. — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.22
vasudeva-gṛhe
v domě Vasudevy (který se měl stát otcem Kṛṣṇy po Jeho zjevení) — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.23
v domĕ Vasudevy — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.24, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.27