Skip to main content

Synonyma

cāri sampradāya gāya
zpívaly čtyři skupiny — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.47
uttama-gāya
Pána Viṣṇua (proslulého) — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.21
sāma-gāya
knězi udgātā, který zpívá Sāma VeduŚrīmad-bhāgavatam 9.11.2
gāya
písnĕmi — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.26
zpívají. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.21, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.49, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.42, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.75, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.315, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.109
zpívá — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.171, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.87, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.22, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.88, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.107, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.207, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.208, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.52, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.72, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.77, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.126, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.144, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.208, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.114, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.99, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.168, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.168, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.111, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.112, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.157, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.341, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.278, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.79, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.83, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.90, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.151, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.62, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.44
zpívají — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.192, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.51, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.194, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.56, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.145, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.225, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.40, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.75, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.177, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.97, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.101, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.164, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.162, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.199, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.267, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.66
opěvuje — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.81, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.99, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.12
zpíval — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.21
zpívá. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.83, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.85
opěvoval. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.44
a zpívá. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.200
a zpívají. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.89
rozhlásí. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.51
zpívali. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.45, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.78
těla — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.32
zpívali — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.39, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.165
na těle — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.92, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.45
je popsán. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.139
na těle. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.20
jmenují. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.11
opěvují — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.102
v těle. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.5
uru-gāya
ó Ty všemi oslavovaný — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.17
ó Ty, jenž jsi oslavován ve velkém stylu — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.20
tārā gāya
nechť zpívají — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.19
lāge gāya
dotýká se těla — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.186
loke gāya
lidé říkají. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.164
kṛṣṇa-nāma gāya
zpívají svaté jméno Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.224
uccaiḥ-svare gāya
hlasitě zpívá. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.73
svarūpa-rāmānanda gāya
Svarūpa Dāmodara Gosvāmī a Rāmānanda Rāya zpívají — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.100
ke gāya
kdo zpívá — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.80
strī gāya
žena zpívá — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.83
tāṅra gāya
na jeho tělo. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.68
sabe gāya
všichni zpívali — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.99
svarūpa gāya
Svarūpa Dāmodara zpívá — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.26
kabhu gāya
někdy zpívá — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.150
lāgiyāche gāya
měl po celém těle. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.71
nāce gāya
tančí a zpívají — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.116
keha gāya
někteří zpívají — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.57