Skip to main content

Synonyma

ekāntinaḥ
kteří mají víru pouze v Nejvyššího Pána a nic jiného — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.39
čistý, bez tužeb, kromě jediné touhy po oddané službě — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.11
čistí oddaní (kteří nemají jinou touhu než být si vědomi Kṛṣṇy) — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.20-21
zcela odevzdaní — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.34

Filter by hierarchy