Skip to main content

Synonyma

ekādaśa-lakṣa-yojana-antare
ve vzdálenosti 1 100 000 yojanůŚrīmad-bhāgavatam 5.22.17
atikutuka-udvṛtya-stimita-ekādaśa-indriyaḥ
jehož jedenáct smyslů bylo otřeseno velkým údivem a pak ohromeno transcendentální blažeností — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.56
ekādaśa
jedenáct — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.26, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.27, Śrīmad-bhāgavatam 4.26.1-3, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.6, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.18-20, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.29, Śrīmad-bhāgavatam 5.11.9, Śrīmad-bhāgavatam 5.11.9, Śrīmad-bhāgavatam 5.11.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.33, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.14, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.1-3, Śrīmad-bhāgavatam 11.24.8, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.28, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.29-31, Śrīmad-bhāgavatam 12.13.4-9, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.194, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.230, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.70
deset smyslů a mysl — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.72
plus jedenáct (deset poznávacích a činných smyslů společnĕ s myslí) — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.1-3
jedenáctého — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.108
ekādaśa-vidhaḥ
jedenáct smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.29
ekādaśa-vyūhaḥ
který má jedenáct expanzí — Śrīmad-bhāgavatam 5.25.3
ekādaśa-śata-yojana-uttuṅga
1 100 yojanů vysoký — Śrīmad-bhāgavatam 5.16.16
ekādaśa pada
jedenáct slov — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.10
ekādaśa-skandhe
v jedenáctém zpěvu Śrīmad-BhāgavatamuŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.119
ekādaśa skandhe
v jedenáctém zpěvu Śrīmad-BhāgavatamuŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.71