Skip to main content

Synonyma

deva-dviṣām
těch, kteří záviděli oddaným Pána — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.37
dviṣām
ty, kteří závidějí — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.24
nepřátel — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.50, Śrīmad-bhāgavatam 4.10.21
těm, kteří jim závidí — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.40
těch, kteří se staví proti mně — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.26
i když se chovali nepřátelsky. — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.41
sura-dviṣām
těch, kteří závidí polobohům. — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.33
ty, kteří jsou proti vůli Pána. — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.49
nepřátel polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.39
ātma-dviṣām
svých nepřátel — Śrīmad-bhāgavatam 4.16.13
puruṣa-dviṣām
pro ty, kdo jsou plni zášti vůči Pánu Viṣṇuovi a Jeho oddaným. — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.40

Filter by hierarchy