Skip to main content

Synonyma

durāśiṣaḥ
jejíž zámĕry jsou zlé — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.54

Filter by hierarchy