Skip to main content

Synonyma

duhitṛtve
choval se k ní jako k dceři — Śrīmad-bhāgavatam 4.18.28

Filter by hierarchy