Skip to main content

Synonyma

duṣprajasya
jehož synové byli zlotřilí — Śrīmad-bhāgavatam 10.49.4

Filter by hierarchy