Skip to main content

Synonyma

asura-druhām
které předtím Kaṁsa a jiní démoni utiskovali a bránili jim v konání náboženských obřadů — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.1-5
bhūta-druham
který se bouří proti jiným živým bytostem — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.10-11
tata-druham
nepřátelství vůči otci. — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.37
druham
nepřítele (Kaṁsu) — Śrīmad-bhāgavatam 10.41.17
pachateli násilí. — Śrīmad-bhāgavatam 10.57.19
sužovatele — Śrīmad-bhāgavatam 10.79.5

Filter by hierarchy