Skip to main content

Synonyma

dakṣa-adhvara-druhaḥ
který zničil Dakṣovu oběť — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.60
bhūta-druhaḥ
způsobující těžkosti živým bytostem — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.32
násilní vůči jiným živým bytostem — Śrīmad-bhāgavatam 8.15.22
bhūta- druhaḥ
kteří neustále brání v pokroku jiným živým bytostem — Śrīmad-bhāgavatam 8.1.26
brahma-druhaḥ
neposlušný pokynů, které udíleli brāhmaṇovéŚrīmad-bhāgavatam 1.3.20
druhaḥ
ten, kdo zabil — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.49
působí potíže — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.27-29
ty, kdo cítí nenávist — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.12
guru-druhaḥ
ti, kdo chovají zášť vůči výše postaveným. — Śrīmad-bhāgavatam 10.32.19

Filter by hierarchy