Skip to main content

Synonyma

ajña-doṣa
přestupek hloupého darebáka — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.213
akaraṇe doṣa
jak je chybné je opomíjet — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.342
anutpādita-doṣa-dṛṣṭayaḥ
nenachází chyby — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.16
bahu-doṣa-duṣṭaḥ
nakažené množstvím hmotných nemocí či připoutaností — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.125
doṣa-buddhyā-znečištěnou inteligenc
doṣa-buddhyā-znečištěnou inteligencí — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.36
doṣa-buddhyā
proto, že by takové jednání považoval za špatné — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.11
bālaka-doṣa
chybu dítěte — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.291
doṣa-āropa-chale
pod rouškou přisuzování chyb — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.29
doṣa-udgāra-chale
pod záminkou přisuzování chyb — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.32
doṣa
slabostí — Bg. 2.7
chyba — Bg. 13.8-12, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.107, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.110, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.114, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.34, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.61, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.85, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.194, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.69, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.87, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.107, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.117, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.172, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.180, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.119, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.190, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.126, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.157, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.133, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.196, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.205, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.184, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.36, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.52
chyb — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.7, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.54, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.84, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.176
chyb (přelétavosti a pýchy) — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.47
aby vytvářela potíže — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.14
nĕco špatného — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.8
špatné vĕci — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.8
a chyby — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.40
znečištĕní v podobĕ hmotné připoutanosti — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.12
nepatřičnost — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.41
hřích — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.3
hříchem — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.5
hříšnosti — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.26
zakázané jako nepříznivé — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.36
nedostatky — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.107, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.86, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.51, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.53
chyba. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.87, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.101, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.27, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.62, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.93, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.84
nějakou chybu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.62
chybu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.6
Mě z toho, že dělám něco špatného — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.29
chybě. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.44
nedostatky. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.45
nedostatků — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.52
chyby — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.55, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.50, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.134, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.26
chybu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.93
chybná — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.191
chybné — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.180
přestupek — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.212, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.100
doṣa-vat
jako špatnosti — Bg. 18.3
saṅga-doṣa
zhoubné následky hmotného ulpívání — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.24
tat-doṣa
nesprávnost toho — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.39-40
doṣa-viduṣā
kdo zná chybu. — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.9