Skip to main content

Synonyma

prema-bhakti dilā
rozdával lásku ke Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.340
bhikṣā dilā
poskytovala stravu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.92
bāṅṭi' dilā
rozdělil a rozdal. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.215
bāṅṭiyā dilā
rozdal — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.148
chāḍi' dilā
zanechal. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.271
daraśana dilā
umožnil jsi setkání. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.94
dilā daraśana
umožnil jsi setkat se s Tebou. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.97
ukázal se mu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.46
ājñā dilā
nařídil. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.127, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.226, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.112
dal nařízení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.40, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.143, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.234, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.77
nařídila — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.41
slíbil — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.50
nařídil — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.86, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.116
Pán Kṛṣṇa nařídil — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.7
dal pokyn — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.52
dal svolení — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.33
nařídil mu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.119
dilā
dal — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.180, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.181, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.210, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.20, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.14-15, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.91, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.121, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.242, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.275, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.91, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.193, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.7, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.79, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.76, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.95-96, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.133, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.133, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.121, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.149, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.175, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.298, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.307, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.103, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.114, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.92
položil — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.182, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.61
jste dal — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.81
dala — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.41, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.289
dal. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.242, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.222, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.249, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.56, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.296, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.132, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.69, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.148, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.293, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.66, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.131
obětované — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.217
předal. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.210, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.323, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.73
dal jsi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.214
přidělil. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.184
předal — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.206, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.146, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.8
rozdal — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.199
rozdal jako milodary — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.7
daroval — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.216
nabídl — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.212, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.151
upřel. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.53
rozetřeli — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.65
dali — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.66
dal jsi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.27
strčil. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.50
dali jste — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.97
vložil jsi — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.19
dilā tāi
předal vše. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.58
prabhu ājñā dilā
Ty, Pane, jsi mi nařídil — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.324

Filter by hierarchy