Skip to main content

Synonyma

a-tat-dhiyā
pokládáním těla za vlastní já — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.17
adhokṣaja-dhiyā
přestože bylo Gargamuniho možné vnímat smysly, Nanda Mahārāja ho choval ve velké úctě — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.2
aham-dhiyā
kvůli falešnému egu — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.41
anukampita-dhiyā
ze soucitu — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.29
dhiyā
v plném vědomí. — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.18
inteligencí. — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.23, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.42
pozorností — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.13
inteligencí — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.20, Śrīmad-bhāgavatam 3.6.38, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.10, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.7, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.42, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.25, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.39, Śrīmad-bhāgavatam 9.11.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.22.35, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.38, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.43, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.41-44, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.42, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.1
s čistou inteligencí — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.21
meditací — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.11, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.2, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.77
za použití inteligence — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.16
s inteligencí — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.11, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.5, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.22
myšlenkou — Śrīmad-bhāgavatam 3.22.21
v duchu — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.12
s myslí — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.72, Śrīmad-bhāgavatam 10.44.39
v meditaci — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.18
meditace — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.80
svou inteligencí — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.9
pomocí takzvané meditace či inteligence — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.29
s veškerou inteligencí. — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.10
moudrostí — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.17
dokonce ani meditací — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.50
touto inteligencí — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.29
když zvážíš — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.17
touto inteligencí. — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.22
s cestou poznání — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.27
svou inteligencí. — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.14
jejich inteligencí — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.15
s představou — Śrīmad-bhāgavatam 10.40.24
mentalitou. — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.24
s mentalitou — Śrīmad-bhāgavatam 10.74.46
ze srdce — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.38
uvažováním pomocí inteligence — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.43-45
pomocí inteligence — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.60
myslí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.111
vakra-dhiyā
chladně přijati — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.18
yajña-īśvara-dhiyā
s dokonalou inteligencí, uvažující jako nedílná část Nejvyššího Pána — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.35-36
svayā dhiyā
rozumem — Śrīmad-bhāgavatam 3.17.29
udvigna-dhiyā
kvůli nějaké úzkosti — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.8
viṣama-dhiyā
touto rozlišující inteligencí — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.41