Skip to main content

Synonyma

dhāmnā
spolu s veškerým transcendentálním příslušenstvím — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.1
sva-dhāmnā
Svou vnitřní silou — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.6
Tvou osobní duchovní energií — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.22
svým světlem — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.33
tad-dhāmnā
září těchto viṣṇu-mūrtiŚrīmad-bhāgavatam 10.13.56