Skip to main content

Synonyma

bhṛgu-devatāḥ
kteří jsou nyní mocnými oddanými Śukrācāryi, Bhṛguova žáka. — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.23
devatāḥ
polobohy — Bg. 4.12, Śrīmad-bhāgavatam 11.10.23, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.29-30, Śrīmad-bhāgavatam 11.30.7
polobohům — Bg. 7.20, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.33-34
polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.22, Śrīmad-bhāgavatam 4.3.4, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.25, Śrīmad-bhāgavatam 5.4.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.19, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.62
polobozi. — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.27, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.26
a polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.37
polobozi existují — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.42
vládnoucí polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.10-11
a polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.12
jejichž výlučné Božstvo — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.11
božstva — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.14-17
další polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.2-4
polobozi (kteří vládnou různým smyslům v tĕle) — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.51
polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 11.24.8
uctívaná božstva — Śrīmad-bhāgavatam 11.26.34
a vládnoucí polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.20-21
kṛṣṇa-devatāḥ
ti, kteří vždy s plnou pozorností slouží Pánu Śrī Kṛṣṇovi — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.11
jejichž uctívaným Božstvem byl Kṛṣṇa — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.70
śrāddha-devatāḥ
polobozi vládnoucí obřadům śrāddha na počest zesnulých příbuzných. — Śrīmad-bhāgavatam 4.18.18
dik-devatāḥ
polobozi, kteří ovládají různé strany (například Slunce a Měsíc) — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.9
pākhaṇḍa-devatāḥ
smyšlené inkarnace Boha (polobozi či bozi, kteří jsou výtvorem člověka) — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.29
pati-devatāḥ
protože jejich manžel byl jediným cílem jejich uctívání. — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.53