Skip to main content

Synonyma

akhila-devatā-ātmā
původce všech polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.26
akhila-devatā-ātmanaḥ
ve kterém jsou zahrnuti všichni polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.26
devatā-anukramaḥ
jeden polobůh za druhým — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.26
ātma-devatā-buddhiḥ
přijímat jako sebe sama nebo jako polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.8-12
devatā
bohů — Bg. 9.23
Nejvyšší Pán — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.39
polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.22, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.45, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.42, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.131
vládnoucí božstva — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.48-49
božstev — Śrīmad-bhāgavatam 10.40.9
polobohům — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.10
bohynĕ hodná nejvyššího uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.27-28
bohyně — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.89
polobohy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.62
polobohů — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.53
Pána — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.48
poloboha — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.85
Pána hodného uctívání — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.119, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.137
vládnoucí Božstva — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.198
vládnoucích božstev — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.276
úctyhodný Pán — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.138
devatā-ātmā
duše polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.11
pati-devatā
ctnostná — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.47
oddaná manželovi — Śrīmad-bhāgavatam 4.26.15
přijímala svého manžela jako Nejvyššího Pána. — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.43
ta, pro kterou byl její manžel uctívaným božstvem — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.69
sarva-devatā-liṅgānām
které projevují všechny polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.6
para-devatā
Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.38
jejich nanejvýš uctíváníhodné Božstvo — Śrīmad-bhāgavatam 10.43.17
hodná nejvyššího uctívání — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.83, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.68
sarva-devatā
Devakī, které se zjevili všichni polobozi i samotný Bůh — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.56
devatā-prāyāḥ
byli obyvateli nebes — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.62-63
devatā-gaṇāḥ
obyvatelé známí jako polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.19
para-devatā- ākhyām
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jenž se zjevil v této podobě — Śrīmad-bhāgavatam 8.9.18
sarva-devatā-mayam
zahrnující všechny polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 5.23.8
devatā-liṅgaiḥ
prostřednictvím podob polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.33-34
kula-devatā
rodinného Božstva — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.2
guru-devatā-ātmā
ten, kdo vidí svého duchovního mistra jako svého pána a samotnou duši. — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.37
devatā-mandire
do chrámu Pána — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.85
v chrámech některých bohů. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.304
māghera devatā
vládnoucím Božstvem měsíce Māgha (leden-únor) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.199