Skip to main content

Synonyma

he bhūmi-devāḥ
ó pozemští bohové — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.6
devāḥ ca
a všichni polobozi z nebeských planet — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.44
devāḥ
polobozi — Bg. 3.11, Bg. 3.12, Bg. 10.14, Bg. 11.52, Śrīmad-bhāgavatam 1.16.3, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.17, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.15, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.6.28, Śrīmad-bhāgavatam 3.6.40, Śrīmad-bhāgavatam 3.17.22, Śrīmad-bhāgavatam 3.18.5, Śrīmad-bhāgavatam 3.19.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.62, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.44, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.8, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.54-55, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.56, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.33, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.4, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.42, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.51, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.28, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.30, Śrīmad-bhāgavatam 5.21.18, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.33, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.19, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.2, Śrīmad-bhāgavatam 6.13.4, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.66-67, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.16, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.20, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.24, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.28, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.29, Śrīmad-bhāgavatam 8.3.6, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.8, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.15-16, Śrīmad-bhāgavatam 8.6.2, Śrīmad-bhāgavatam 8.6.18, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.2, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.39-40, Śrīmad-bhāgavatam 8.13.12, Śrīmad-bhāgavatam 8.13.19, Śrīmad-bhāgavatam 8.13.22, Śrīmad-bhāgavatam 8.13.28, Śrīmad-bhāgavatam 8.13.31, Śrīmad-bhāgavatam 8.13.34, Śrīmad-bhāgavatam 8.14.6, Śrīmad-bhāgavatam 8.18.8, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.18.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.18.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.59.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.44, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.6, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.36, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.14, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.30, Śrīmad-bhāgavatam 11.31.1, Śrīmad-bhāgavatam 12.7.15
všichni polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.27, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.13, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.21, Śrīmad-bhāgavatam 6.13.3, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.34, Śrīmad-bhāgavatam 8.6.22-23, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.28, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.36, Śrīmad-bhāgavatam 8.10.26, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.37, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.12.29
vládnoucí polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.38, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.24
všichni polobozi, kteří cestovali vesmírem, aby viděli Hiraṇyakaśipuovy démonské činy — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.3
a jiní polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.22-24
ó polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.20
dokonce i polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.49
jako například polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.46
a polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.7-8
Nejvyšší Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.31
božstva — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.11
polobozi (kteří usmĕrňují různé smysly) — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.10
chrámová božstva — Śrīmad-bhāgavatam 10.86.52
polobozi (Amor a jeho společníci) — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.9
smysly (zastoupené svými vládnoucími božstvy) — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.47
božstva polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 12.10.23
polobozi jako Indra a jiní — Īśo 4
nṛ-devāḥ
ministři vlády — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.38
králové — Śrīmad-bhāgavatam 10.75.1-2
devāḥ ūcuḥ
polobozi řekli — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.39, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.3, Śrīmad-bhāgavatam 9.13.11
polobozi odpověděli — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.30
všichni polobozi řekli — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.81
saha-devāḥ
ó polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.9
viśve-devāḥ
polobozi zvaní Viśvadevové — Śrīmad-bhāgavatam 6.6.7
śrī-devāḥ ūcuḥ
polobozi pravili — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.27, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.21, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.7
polobozi řekli — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.31, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.5
nara-devāḥ
králové — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.40