Skip to main content

Synonyma

amogha-darśanaḥ
jehož pohled je zcela příznivý — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.32
Nejvyšší Pán, jehož pohled je dokonalý — Śrīmad-bhāgavatam 10.72.41
apriya-darśanaḥ
vše se jeví neblaze — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.6
sama-darśanaḥ
vidí stejně. — Bg. 6.29
vyrovnaný — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.7
vyrovnaný. — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.37
hledící na všechno nezaujatĕ. — Śrīmad-bhāgavatam 11.18.20
deva-darśanaḥ
ten, jehož posluchač má stejné štěstí jako posluchač kteréhokoliv poloboha. — Śrīmad-bhāgavatam 2.8.1
jenž má božský zrak. — Śrīmad-bhāgavatam 10.36.16
darśanaḥ
ten, kdo viděl — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.38
ten, kdo má takový pohled na život — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.8
ten, který vidí všechen čas. — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.39
ten, kdo vidí — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.28
životní pojetí — Śrīmad-bhāgavatam 3.27.10
jehož pohled — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.10
opĕt vidĕný. — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.2
na pohled — Śrīmad-bhāgavatam 10.34.11
jehož zjev — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.1-2
pozorovatel — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.1
jejíž dostavení se — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.22
kṛṣṇa-darśanaḥ
tmavého vzhledu — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.6
priya-darśanaḥ
krásný na pohled — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.70
para-ātma-darśanaḥ
realizace Nejvyšší Duše (duchovní poznání) — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.6
sarva-darśanaḥ
který si je vědom všeho. — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.22
vševĕdoucí — Śrīmad-bhāgavatam 10.18.18
vševĕdoucí Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.2
ghora-darśanaḥ
hrůzostrašného vzhledu — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.12
samañjasa-darśanaḥ
nepostrádající úplné duchovní energie — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.35
pāra-darśanaḥ
ten, který vidíš druhý břeh. — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.1