Skip to main content

Synonyma

daivatam
uctívané Božstvo — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.7
uctívané Božstvo. — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.17
poloboha — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.2
polobůh — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.33-34
hodni uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.42
uctívané božstvo. — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.18
(který Ho má) za cíl svého uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.20
hari-daivatam
Nejvyšší Osobnosti Božství, Harimu — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.5
ātma-daivatam
Pán všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.26-27

Filter by hierarchy