Skip to main content

Synonyma

abhaya-daḥ
skutečná nebojácnost — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.53
abhīṣṭa-daḥ
plnil touhy — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.57
ambu-daḥ
mrak. — Śrīmad-bhāgavatam 10.18.26
artha-daḥ
dárce požehnání — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.27
pro prospěch — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.28
dává vytoužené věci — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.40, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.199
dávající vytoužené věci — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.103
bhūri-daḥ
a dá spoustu penĕz — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.25-26
ātma-daḥ
ten, který uděluje — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.17
ten, kdo nám může dát naši původní totožnost — Śrīmad-bhāgavatam 4.31.13
dávající Sebe — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.34
jenž dává sám sebe — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.22
vara-daḥ
příznivec — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.23
dárce požehnání — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.37, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.17
tím, kdo dává požehnání — Śrīmad-bhāgavatam 12.9.3
dhana-daḥ uvāca
správce pokladnice (Kuvera) řekl — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.2
dhana-daḥ
pokladník Kuvera — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.26-27
pokladník polobohů (Kuvera) — Śrīmad-bhāgavatam 4.15.14
māna-daḥ
ten, kdo projevuje úctu všem — Śrīmad-bhāgavatam 4.16.16
prokazující úctu — Śrīmad-bhāgavatam 10.35.24-25
ten, který vzdává úctu druhým — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.10
vzdávající veškerou úctu druhým — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.29-32
kleśa-daḥ
způsobuješ utrpení — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.27
přinášející utrpení — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.4
vṛtti-daḥ
zdroj existence — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.7
ten, kdo zaměstnává — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.22
ten, kdo dává peněžité podpory — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.1-3
dárcem živobytí — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.33
to, co dává činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.28
vimukti-daḥ
proces vedoucí k osvobození — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.46
toya-daḥ
dešťový mrak. — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.23
sarva-vara-daḥ
který můžeš udělit požehnání všeho druhu — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.36
daḥ
dárce — Śrīmad-bhāgavatam 10.28.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.35.4-5, Śrīmad-bhāgavatam 10.37.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.32
dávající. — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.33
který rozdáváš — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.39
dávající — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.20
putra-daḥ
dárce syna — Śrīmad-bhāgavatam 6.15.17
jñāna-daḥ
dárce pravého poznání — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.10
śaraṇa-daḥ
poskytovatel útočištĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.31.12
siddhi-daḥ
dárce mystických dokonalostí — Śrīmad-bhāgavatam 11.15.2