Skip to main content

Synonyma

a-sva-dṛk
ten, kdo nevidí sám sebe (kvůli temnotě, kterou představuje tělesné pojetí života) — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.22
akhila-dṛk
představy všech bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.24
jenž vidí vše — Śrīmad-bhāgavatam 10.28.12
amogha-dṛk
ten, kdo je dokonale obdařen poznáním. — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.17-18
ten s dokonalým pohledem — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.13
ten, který má dokonalou víru — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.21
anartha-dṛk
nevidí svůj skutečný prospĕch — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.45
arka-dṛk
zjevuješ se jako slunce — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.50
artha-dṛk
sledující svůj zájem — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.29
para-avara-dṛk
vidící příčinu a následek — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.11
avastu-dṛk
vidící jako nepodstatné — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.33
aviddha-dṛk
On vidí všechno (za všech okolností) — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.4
dṛk-añcala-taskaraiḥ
pohledy, které jsou jako zloději — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.190
aśeṣa-dṛk hariḥ
Kṛṣṇa, jenž má neomezenou moc, znal minulost, budoucnost a přítomnost. — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.28
bhinna-dṛk
odděleným pohledem — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.33
sarva-buddhi-dṛk
nejvyšší pozorovatel, Nadduše, inteligence všech. — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.13
capala-dṛk
neklidné oči — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.40
přelétavý zrak — Śrīmad-bhāgavatam 11.9.27
dharma-dṛk
vidící náboženství. — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.71
diṣṭa-dṛk
ten, který vidí osud všech. — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.23
sama-dṛk
vyrovnaný — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.4, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.10, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.41
vidící stejně — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.44
vidí rovnocenně — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.34-35
hledící na vše rovnocenným pohledem — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.6
hledící na vše stejným pohledem — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.16
s nestranným pohledem — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.13-14
dṛk-zra
dṛk-zrak — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.30
dṛk
smysl pro vidění — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.31
samotný pohled — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.16
pohled — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.24
vnitřní energie. — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.24
oči — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.10, Śrīmad-bhāgavatam 5.2.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.18.27
zrak — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.13, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.35-36, Śrīmad-bhāgavatam 11.12.19
jehož představa — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.8
schopnost vidět — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.12
očí — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.46
zraku — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.33
všechny strany — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.14
pro oči — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.47
ó Ty, jenž vidíš — Śrīmad-bhāgavatam 10.28.8