Skip to main content

Synonyma

ananya-dṛṣṭyā
ničím jiným než oddanou službou — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.49
bheda-dṛṣṭyā
vzhledem k nezávislému pohledu — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.12-15
roṣa-dṛṣṭyā
hněvivým pohledem — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.7
dṛṣṭyā
by the glance — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.10
by glances — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.10
pohledem — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.29
takovým pohledem — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.24
tvým pohledem — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.9
kvůli tomu, že viděli — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.34
když viděl — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.15
příkladem — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.10
svým pohledem — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.67
ve vlastním zorném poli — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.41
za pohledem — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.54
zrakem — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.24
sva-dṛṣṭyā
ze své vlastní vůle — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.29
transcendentálním pohledem — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.15
dṛṣṭyā svayā
Kṛṣṇa svým pohledem — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.32
manuṣya-dṛṣṭyā
jelikož v Nĕm vidĕli obyčejného človĕka — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.10-11
ugra-dṛṣṭyā
a nelítostným pohledem — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.3

Filter by hierarchy