Skip to main content

Synonyma

draṣṭṛ-dṛśyayoḥ
hmotného a duchovního — Śrīmad-bhāgavatam 5.25.1
vidícího nebo vidĕného — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.10
dṛśyayoḥ
pozorované. — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.25

Filter by hierarchy