Skip to main content

Synonyma

dṛśi-pohle
dṛśi-pohled — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.41
dṛśi
v očích — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.35, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.182
při spatření — Śrīmad-bhāgavatam 10.58.27
dṛśi-ādibhiḥ
filozofickým bádáním a dalšími postupy — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.26
dṛśi-matām
tĕch, kdo mají oči — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.37
těch, kdo vidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.52
dṛśi-mat
pro všechny, kdo mají oči — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.14