Skip to main content

Synonyma

asat-dṛśaḥ
pro toho, jehož pohled je znečištěný — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.20
bhinna-dṛśaḥ
s rozlišujícím pohledem — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.26
dṛśaḥ
vize — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.14
pohled — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.25, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.50
na pohled — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.42
oči — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.32.3
jejichž schopnost úsudku — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.10
pozorovatel — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.47
a pohled — Śrīmad-bhāgavatam 4.31.3
oka — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.12
všech stran — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.7
jejich oči — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.35.8-11
zraku. — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.10
pro oči — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.25
jehož pohled — Śrīmad-bhāgavatam 10.64.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.23
jejichž oči — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.15
zraku — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.21
jejich pohled — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.18
pozorovatele — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.31
sama-dṛśaḥ
toho, kdo je stejně laskavý ke každému — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.21
vyrovnaní — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.37
a který hledíš na všechny stejně — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.8
mají vyrovnaný pohled — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.19
mající stejné extatické pocity — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.224
udvigna-dṛśaḥ
viditelně plné úzkosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.10.6
pṛthak-dṛśaḥ
kdo vidí rozdíly — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.48
ti, kdo vidí vše jako oddělené od Pána. — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.27
mantra-dṛśaḥ
který znám vědu o mantráchŚrīmad-bhāgavatam 9.4.10
parāk-dṛśaḥ
toho, kdo vidí jen to, co je vnější. — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.9
phulla-dṛśaḥ
s obličeji rozzářenými transcendentální radostí — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.8
mīlita-dṛśaḥ
se zavřenýma očima — Śrīmad-bhāgavatam 10.21.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.176
zavřeli oči — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.178
sva-dṛśaḥ
jenž se zjevuješ — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.17
kṣudra-dṛśaḥ
krátkozrací — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.31
sama-dṛśaḥ śabde
slovy sama-dṛśaḥŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.225
sarva-dṛśaḥ
kteří vědí vše — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.188
kūrpa-dṛśaḥ
jehož nazírání je silně pohroužené do tělesného pojetí života — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.166, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.213
paśu-pāla-paṅkaja-dṛśaḥ
gopī, které neustále závisejí na Kṛṣṇovi, pasáčkovi krav — Nektar pokynů 10