Skip to main content

Synonyma

ambuja-dṛśām
s lotosovýma očima — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.51
avitṛpta-dṛśām
kteří neviděli plně — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.11
bhinna-dṛśām
s odděleným pohledem — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.37
dharma-dṛśām
těch, kdo mají zájem o udržování náboženství — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.2
naṣṭa-dṛśām
osob, které ztratily schopnost vidět — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.43
lidí, kteří ztratili svůj duchovní zrak — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.321
dṛśām
očí — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.52, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.44
právě vhodná — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.10
očí. — Śrīmad-bhāgavatam 10.31.15, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.152, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.124
jejich očím — Śrīmad-bhāgavatam 10.41.27
očím — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.34
zraku — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.37
manaḥ-dṛśām
pro mysl i oko — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.32
sarva-dṛśām
všechny zdroje poznání — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.50
māṁsa-dṛśām
pro ty, kdo se dívají hmotnýma očima — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.28
upaniṣat-dṛśām
ti jñānī, kteří se věnují studiu Upaniṣad.Śrīmad-bhāgavatam 10.13.54
vāma-dṛśām
pro dívky s půvabnýma očima — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.3
kāma-dṛśām
žen plných chtíče — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.17-18
mā-dṛśām
těch, jako jsem já — Śrīmad-bhāgavatam 6.15.11
vraja-vāma-dṛśām
dívek z Vrindávanu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.188