Skip to main content

Synonyma

dāsa-abhimāna
nálada Jeho služebníka. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.52
postoj věčného služebníka. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.28
tāṅra dāsa-abhimāna
považování se za Jeho služebníka. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.81
kṛṣṇa-dāsa-abhimāne
pod dojmem, že je služebníkem Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.44
ananta-dāsa
Ananta dāsa — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.61
dāsa-anudāsa-saṅga
společnost služebníkova služebníka. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.83
dāsa-anudāsaḥ
služebník Tvého služebníka — Śrīmad-bhāgavatam 6.11.24
služebník služebníka. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.80
balarāma-dāsa
Balarāma dāsa — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.34
baṅgavāṭī-caitanya-dāsa
Baṅgavāṭī Caitanya dāsa — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.86
dāsa bholānātha
Bholānātha dāsa. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.60
bhrātṛ-rūpa dāsa
služebníci jako mladší bratři — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.196
bhāgavata-dāsa
Bhāgavata dāsa — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.82
dāsa-bhāva
náladě služebníka — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.45
kṛṣṇa-dāsa-bhāva
nálada služebníka Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.77
dāsa-bhāvanā
považování se za služebníka — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.77
vallabha-caitanya-dāsa
Vallabha-caitanya dāsa — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.83
caitanya-dāsa
služebník Pána Caitanyi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.45
Caitanya dāsa — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.69, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.62, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.59, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.23, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.144
syn Śivānandy Seny — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.148
caitanya-dāsa nāma
jméno je Caitanya dāsa. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.142
caitanyera dāsa
služebník Pána Caitanyi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.134
služebníky Pána Caitanyi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.51
služebník Pána Caitanyi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.86, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.76
služebníkem Śrī Caitanyi Mahāprabhua. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.242
caitanyera dāsa muñi
jsem služebníkem Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.86
doṅhāra dāsera dāsa
jsem služebník služebníka služebníků těchto dvou osobností — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.109
dāsa dāmodara
Dāmodara dāsa — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.52
dāsa-kanyāyām
v lůně Satyavatī, jež byla známá jako dcera śūdryŚrīmad-bhāgavatam 9.22.20
hari-dāsa-varyaḥ
nejlepší z Pánových služebníků — Śrīmad-bhāgavatam 10.21.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.34
nejlepší mezi Pánovými služebníky — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.86
dāsa-vat
jako obyčejný služebník — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.31-32
jako sluha — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.35
velmi pokorně, jako nevolník — Śrīmad-bhāgavatam 7.12.1
jednající jako otrok. — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.29
jako služebník — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.34-41
hari-dāsa
služebník Hariho — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.34
Haridāsa Ṭhākura. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.252
śūdra-dāsa-uttarāḥ
převážnĕ nízko postavení dĕlníci a barbaři — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.25
dāsa
služebník. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.40, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.236