Skip to main content

Synonyma

anurakta-cittaḥ
ten, jehož mysl je přitahována — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.11-13
anurāga-āveśita-cittaḥ
brāhmaṇa, který byl zaplaven láskou ke svému synovi — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.6
bhagavat-cittaḥ
vědomý si Boha — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.8
mat-cittaḥ
vědom si Mě — Bg. 18.57
s myslí upřenou na Mě — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.43
s myslí upřenou na Mĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.18.11
cittaḥ
Má mysl — Śrīmad-bhāgavatam 10.53.2
jejíž vĕdomí — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.24-25
jehož srdce — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.65
mysl — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.59, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.13
jeho srdce — Śrīmad-bhāgavatam 10.86.8
svou mysl — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.9
jehož vĕdomí — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.43, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.26
a mysl — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.41-44
soustřeďující mysl — Bg. 6.13-14
vědom si — Bg. 18.58
myšlenky a činy — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.49
inteligence — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.21
jehož vědomí — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.33
jehož mysl — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.24
santrasta-cittaḥ
se srdcem plným děsu — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.52
tat-cittaḥ
jelikož k ní byl příliš připoután — Śrīmad-bhāgavatam 9.14.32
s myslí pohrouženou v Nĕm — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.26
magna-cittaḥ
jehož vědomí je pohroužené — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.43
druta-cittaḥ
s mĕkkým srdcem — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.40
dychtivě — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.94, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.41, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.141, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.179
velmi dychtivě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.262
sama-cittaḥ
s vĕdomím na duchovní úrovni, a proto všude vyrovnaný — Śrīmad-bhāgavatam 11.9.33
manaḥ-cittaḥ
svou mysl a inteligenci — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.9