Skip to main content

Synonyma

adhokṣaja-cetasaḥ
ti, jejichž mysl je pohroužená v Nejvyšším Pánu. — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.15
anurakta-cetasaḥ
mysl trvale připoutaná — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.17
apahṛta-cetasaḥ
nevědomá — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.61
cetasaḥ
jejich srdce — Bg. 1.37-38, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.58, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.57-58
jehož poznání — Bg. 4.23
srdcem — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.24
myslí — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.23
jejich myšlenky. — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.23
vědomí — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.22, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.12
ti, jejichž mysli. — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.6
v srdci. — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.19
jeho srdce — Śrīmad-bhāgavatam 4.27.5
jehož vědomí — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.39-40
jejichž srdce — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.53
jejich mysli. — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.18.31
nitro jejich srdce — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.22
nitro jejich srdcí. — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.25
jejichž mysli — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.44, Śrīmad-bhāgavatam 10.35.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.35.8-11, Śrīmad-bhāgavatam 10.53.51-55, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.30
jejich vĕdomí — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.49-50
jejichž srdce. — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.45
jejich mysli — Śrīmad-bhāgavatam 10.22.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.35.4-5
jehož inteligence — Śrīmad-bhāgavatam 10.27.8
v mysli — Śrīmad-bhāgavatam 10.34.19
srdce — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.18
jejíž mysl — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.6
jejichž úmysl. — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.41
jejichž mysli. — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.46
její mysl — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.27
vĕdomí — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.18
mé vĕdomí — Śrīmad-bhāgavatam 11.26.7
jejich inteligence. — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.43
prasanna-cetasaḥ
šťastného v mysli — Bg. 2.65
yukta-cetasaḥ
jejich mysli zaměřené na Mě. — Bg. 7.30
druta-cetasaḥ
změklé srdce — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.13
viśuddha-cetasaḥ
ten, jehož mysl je očištěna — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.25
śuddha-cetasaḥ
v očištěném vědomí. — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.5
kautūhala-cetasaḥ
jehož mysl je velice zvídavá a chce pochopit tajemství takových výroků — Śrīmad-bhāgavatam 5.12.3
saṁvṛta-cetasaḥ
ti, jejichž inteligence je touto matoucí energií zahalena — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.28
eka-cetasaḥ
kteří byli všichni stejného mínění — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.21
gṛha-cetasaḥ
kteří lpí na materialistickém rodinném životě. — Śrīmad-bhāgavatam 9.11.17