Skip to main content

Synonyma

cakravāka
ptáci cakravākovéŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.97
haṁsa-cakravāka-gaṇa
přirovnáni k labutím a ptákům cakravākaŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.274
haṁsa-cakravāka hañā
staňte se labutěmi nebo ptáky cakravāky a — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.275
cakravāka-maṇḍala
oblé tvary ptáků cakravākaŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.95
cakravāka lāgi'
pro ptáky cakravākyŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.96

Filter by hierarchy