Skip to main content

Synonyma

cakāra
sestavená — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.40
upravil — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.24
vykonal — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.16, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.45
dělal — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.2
učinil — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.43, Śrīmad-bhāgavatam 10.59.16
byl — Śrīmad-bhāgavatam 4.18.28
činil. — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.37
dal. — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.2
učinil. — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.33, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.1
přijal — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.7
připravil — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.42
zanechal — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.43
vynaložil — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.29
používal — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.18-20
poznal, že všude hrozí nebezpečí. — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.25
sestavil — Śrīmad-bhāgavatam 9.21.26
vykonala — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.4
konal — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.6
vytvořil — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.142, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.158
udělal — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.1
zaměstnával — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.137-139
způsobil — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.45, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.115
cakāra-vykonáva
cakāra-vykonával — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.49
kiñcit cakāra vadanam
se smutkem v tváři — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.20
āsām cakāra
spočívající — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.29
namaḥ-cakāra
složil mu poklony. — Śrīmad-bhāgavatam 8.15.7
ramayām cakāra
tĕšil se. — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.45-46
matim cakāra
soustředil svou mysl — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.27
cakāra ha
projevil. — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.1